O nás

Historie

2023 – Na prahu druhé třicítky

Z původně malé společnosti vyrostla společnost střední velikosti. Původně lokální působení bylo překonáno. Obchodní činnost s plynárenskými výrobky a energiemi je prováděna napříč celou Českou republikou. Společnost je čtvrtým největším distributorem zemního plynu v České republice.


CELÝ TEXT V PDF

2022 – Jak udržet systém v chaosu

Jak rok 2021 skončil, tak a možná ještě hůře rok 2022 začal. Krize covidová se přeměnila na krizi energetiky. Na trhu chybělo 40 dodavatelů zemního plynu. V situaci trvalého chaosu se společnost dále rozvíjela. Změnila způsob komunikace se zákazníky, spustila nové webové stránky, začala fungovat efektivněji.


CELÝ TEXT V PDF

2021 – Všechno je jinak

Začalo období nejistoty. Covidová pandemie zásadně ovlivnila životy všech. V každé krizi se ještě více prohloubí a projeví problémy a slabé stránky, které existovaly skryté již v minulosti. Týká se to jednotlivců I firem. Společnost QUANTUM povinnosti distributora a dodavatele plynu stoprocentně splnila.


CELÝ TEXT V PDF

2020 – Obec jako partner

Každý podnikající subjekt má své zákazníky. Zákazníci vytváří poptávku, kterou ovlivňují chování svého dodavatele, obecně každého podnikatele. Municipalita tvořená obcemi a jimi zřizovanými subjekty je specifickým zákazníkem, který může využít všechny výrobky, dodávky a služby v nabídce společnosti.  


CELÝ TEXT V PDF

2019 – Obchodujeme na burze

Tři roky dlouhá příprava vyústila v získání samostatnosti při nákupu zemního plynu. Každodenní obchodování na burze se zemním plynem a řízení odchylky spotřeby všech zákazníků se stalo denní rutinou. Obchodování na burze s sebou přineslo mnoho cenných zkušeností, práce s riziky je jednou z nich.


CELÝ TEXT V PDF

2018 – Bilancování čtvrtstoletí rozvoje

Dvacet pět let činnosti přineslo v desítkách obcí stovky vybudovaných kilometrů plynovodů, vodovodů i kanalizací, stovky postavených bytů, stovky kilometrů provozovaných plynovodů, desetitisíce prodaných plynových spotřebičů a především více než sto tisíc spokojených zákazníků


CELÝ TEXT V PDF

2017 – Stavíme vodárenskou infrastrukturu

Poptávka na realizaci infrastrukturálních projektů zesilovala. Důležitými projekty byla obnova stávajících vodovodů nebo výstavba dalších vodovodů, které do obcí přiváděly vodu z nových zdrojů nebo z dálkových rozvodů. Oprava nebo obnova vodovodů často znamenala kompletní výměnu vodovodního potrubí.


CELÝ TEXT V PDF

2016 – Vytrvalost v podnikání i ve sportu

Pracovní zatížení je třeba kompenzovat. Každý si najde svoji formu vyvážení mentální zátěže pracovního života jinou činností. Běh jako přirozená lidská potřeba je pro mnohé vhodným doplňkem. Společnost podporovala i naše nejlepší ultramaratonce sdružené v České asociaci ultramaratonců.


CELÝ TEXT V PDF

2015 – Přímý prodej na Slovensku

Po založení dceřiné firmy QUANTUM na Slovensku se rozběhl přímý prodej. Zajištěno bylo nezbytného zázemí, sídlo firmy, sklad výrobků a náhradních dílů v Bratislavě a byly uzavřeny smlouvy s celostátně působícími odbornými velkoobchody. Následovalo školení servisních techniků a rozběhl se prodej.


CELÝ TEXT V PDF

2014 – Plynovody na Vysočině

Následně po zřízení distribučního centra v Třebíči a uzavření smlouvy o výkonu havarijní a poruchové služby se společností SIGETY & ŠÁRKA s.r.o. proběhly první nákupy plynovodů na Vysočině. Již v první roce činnosti bylo postaveno pět měřících objektů a byly zakoupeny plynovody v 15 obcích.


CELÝ TEXT V PDF

2013 – Dodáváme také elektřinu

Nabídnout zákazníkům odebírajících plyn také elektrickou energii, bylo logickým řešením, které zcela zapadalo do konceptu QUANTUM. Koncoví zákazníci chtěli být obslouženi komplexně a elektřinu u společnosti poptávali. Získání licence pro obchod s elektřinou bylo nutnou podmínkou.


CELÝ TEXT V PDF

2012 – Technická infrastruktura

Stavební činnost se přirozeně rozšířila o realizace infrastrukturálních projektů. Nejvíce projektů bylo vodohospodářských, konkrétně na odvedení a čištění odpadních vod, podle potřeb a požadavků jednotlivých obcí. Opravy, dostavby i kompletní odkanalizování, včetně výstavby čistírny odpadních vod.


CELÝ TEXT V PDF

2011 – Nový výrobek v portfoliu

Společnost QUANTUM získala nového silného dodavatele, který měl v mnohém náskok před jinými výrobci. Společnost Intergas začala dodávat kondenzační kotle s revolučním technickým řešením spalovací komory vytvořené přímo ve výměníku tepla. Kotle Q7K byly použity také ve vlastních projektech.


CELÝ TEXT V PDF

2010 – Začalo to v Kjótu

Na počátku byla mezinárodní smlouva k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o klimatických změnách. Smlouva, všeobecně známá jako Kjótský protokol významně ovlivnila naše životy. Začala éra energetických úspor a získávání energie z obnovitelných zdrojů. Solární ohřev vody k nim patří.


CELÝ TEXT V PDF

2009 – Stavíme domy

Propojení všech činností společnosti na jedné stavbě, to byl nový cíl pro developera QUANTUM. Postavit komplexně celou stavbu, a ještě ji zafinancovat. Přidanou hodnotou bylo zajistit fungování vlastní realitní společnosti a postavený bytový dům, respektive jednotlivé byty v něm, prodat zájemcům.


CELÝ TEXT V PDF

2008 – Na prahu dospělosti

Z malé firmy se stala společnost střední velikosti, s přibývajícími aktivitami postupně rostl počet zaměstnanců. Společnost se zřetelně profilovala jako typická rodinná firma s ryze českým kapitálem. Firemní kultura podporovala výchovu vlastních specialistů v oboru a jejich stabilizaci.


CELÝ TEXT V PDF

2007 – Podporujeme nové projekty

Spolupráce s projektanty a podpora vzniku nových projektů se prolíná celou třicetiletou historií společnosti QUANTUM. Cílená orientace na liniové projekty, vnitřní instalace a kotelny se projevovala již od založení společnosti. Specializovaná školení projektantů jsou různými formami pořádána každoročně.


CELÝ TEXT V PDF

2006 – Rozvoj plynárny

Rozvoj probíhal všemi směry. Pokračující nákupy plynovodů a obchodní činnost společnosti zajistily rostoucí počet zákazníků nejen na distribuci plynu, ale i na obchodu s plynem. V obcích, kde se plánoval nákup plynovodů byl distribuován speciál QUANTUM novin. Rychle se rozvíjelo zákaznické oddělení.


CELÝ TEXT V PDF

2005 – Dodáváme zemní plyn

Zahájení vlastních dodávek plynu bylo spojeno se zahájením distribuční činnosti. Podmínkou bylo získání licence pro obchod s plynem.  Po ukončení procesu liberalizace na energetickém trhu, byla odstraněna státní regulace trhu a cen energií, což umožnilo vstup nových dodavatelů na trh.


CELÝ TEXT V PDF

2004 – První nákupy plynovodních sítí

Prvním nákupům předcházela dlouhodobá příprava a získání licence distributora. Proces jednání a schvalování na obcích byl zdlouhavý. Přesto již v prvním roce distribuční činnosti proběhlo odkoupení plynovodů u 19 obcí. Poblíž regulačních stanic plynáren bylo postaveno 5 nových měřících objektů QUANTUM.


CELÝ TEXT V PDF

2003 – Nová funkce distributora

Podnikatelský záměr stát se distributorem plynu, byl zřejmý. Očekávaný příjem plynoucí z provozování plynovodů byl odhadnutelný, vznikající náklady také. Konkurence nebyla, zkušenosti s činností v plynárenství přibývalo, společnost i její zaměstnanci splňovali nezbytné kvalifikační předpoklady.


CELÝ TEXT V PDF

2002 – Bez energie to nejde

A to ve všech oborech lidské činnosti, sport obecně a cyklistiku nevyjímaje. Společnost QUANTUM si velmi cení toho, že mohla podpořit nejen vyškovskou cyklistiku, ale byla u výkonnostního růstu nejlepší české cyklistky všech dob, paní Lady Kozlíkové, dnes Usnulové.


CELÝ TEXT V PDF

2001 – Stavíme zdroje tepla

Stavební činnosti společnosti se větvily do šířky. Již nestačilo rozdělení na venkovní stavby a vnitřní instalace. Z instalací se vyčlenila výstavba a rekonstrukce kotelen, jako samostatná skupina významných zakázek. Zdroje tepla čili kotelny vždy hrály důležitou roli.


CELÝ TEXT V PDF

2000 – Výstavba plynovodů nabírá na obrátkách

Společnost zvýšeným tempem pokračovala ve výstavbě plynovodů. Stavěla plynovody jednak pro menší obce a jednak pro Jihomoravskou plynárnu. Pro plynárnu to byly především práce na vysokotlakých plynovodech, regulační stanice, rekonstrukce starších plynovodů a jejich přeložky.


CELÝ TEXT V PDF

1999 – Servis dělá značku

Zajištění pravidelného servisu u prodaných plynových spotřebičů, které jsou vyhrazenými plynárenskými zařízeními, není jen požadavek technický, je to požadavek legislativní.  Během 30-ti leté historie společnosti bylo každoročně proškoleno na 1.100 autorizovaných servisních techniků.


CELÝ TEXT V PDF

1998 – Rozšiřujeme produktové portfolio

Rozvíjející se poptávka na trhu plynových spotřebičů si vyžádala doplnění sortimentu o technická řešení, která v původní nabídce nebyla. Ohřívače vody od amerického výrobce State Industries postupně doplnily výrobky od evropských výrobců ATI di Mariani, Boschetti a Ariston.


CELÝ TEXT V PDF

1997 – Nová akciovka v novém sídle

S přirozeným rozvojem a kontinuálním růstem společnosti QUANTUM souvisela změna na akciovou společnost. Následně byla dokončena výstavba nového sídla společnosti, které poskytovalo veškeré zázemí a nezbytný komfort pro všechny prováděné činnosti.  


CELÝ TEXT V PDF

1996 – Stavíme první plynovody

V počátcích stavební činnosti převažovaly drobné zakázky plynofikací rodinných domů. Následovaly projekty celých plynovodních sítí v obcích i mimo ně. Kompletní výstavba od napojení na vysokotlaký plynovod, až po celou infrastrukturu plynovodní sítě v obci.


CELÝ TEXT V PDF

1995 – Prodáváme do zahraničí

Rostoucí poptávka po ohřívačích vody vyvolala potřebnou změnu v logistice a zajištění přímých dovozů od výrobce ze Spojených států amerických do České republiky. Založení slovenské společnosti QUANTUM byl další krok pro prodej na Slovensku.


CELÝ TEXT V PDF

1994 – Prodej se rozjíždí

Probíhající plynofikace, především na vesnicích, vytvářela silnou poptávku po zásobníkových ohřívačích vody. Prodej probíhal nejprve živelně, postupně byl nahrazen systematickou činností, založenou na třístupňovém způsobu prodeje dovozce – odborný velkoobchod – montážní firma.  


CELÝ TEXT V PDF

1993 – Třicet let dlouhý příběh začíná

Příběh QUANTUM začíná v době plošného zavádění technické infrastruktury pro distribuci zemního plynu v aglomeracích. Ve městech i obcích se plošně budovaly plynovody, přípojky k rodinným domům, vnitřní rozvody a montovaly se plynové spotřebiče.


CELÝ TEXT V PDF

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Nastavení cookies
Povolit pouze nezbytné

Nastavení cookies