S plynem od nás jste v pohodě, jsme teplo Vašeho domova...

Dokumenty

UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, veškeré formuláře je nutné stáhnout do Vaše počítače, následně otevřít, vyplnit a uložit. Takto uložený pdf soubor nám pak pošlete e-mailem jako přílohu. Pokud byste vyplnili formulář přímo na našich webových stránkách, vyplněné údaje nebudou v pořádku uloženy!

 

Žádosti, smlouvy a obchodní podmínky
Název souboruVytvořenoPlatnost od (včetně)VelikostTyp
Žádost o uzavření smlouvy20. 5. 20211. 6. 2021234.55 KBpdf
Žádost o ukončení smlouvy20. 5. 20211. 6. 2021209.24 KBpdf
Žádost o změnu zákazníka-přepis20. 5. 20211. 6. 2021232.91 KBpdf
Žádost o změnu údajů20. 5. 20221. 6. 2022314.85 KBpdf
Formulář pro odstoupení od smlouvy20. 5. 20211. 6. 2021274.35 KBpdf
Plná moc20. 5. 20221. 6. 2022306.53 KBpdf
Čestné prohlášení20. 5. 20211. 6. 2021293.59 KBpdf
Čestné prohlášení - osvobození od daně20. 5. 20211. 6. 2021295.13 KBpdf
Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu1. 9. 20212. 10. 2021107.1 KBpdf
Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu25. 7. 20221. 9. 2022112.29 KBpdf
Zákaznické kategorie

Kategorizace zákazníků dle Vyhlášky č. 349/2015 Sb.


Zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do těchto kategorií:

  • kategorie velkoodběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr plynu v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh
  • kategorie střední odběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž plánovaná roční spotřeba plynu v odběrném místě přesahuje 630 MWh a roční odběr plynu nepřesahuje 4 200 MWh
  • kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti
  • kategorie maloodběratel - zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
Název souboruPlatnost od (včetně)VelikostTyp
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie5. 2. 2017470.12 KBpdf
Informace o právech zákazníka

Instituce dohlížející na dodržování pravidel energetického trhu 

 

Energetický regulační úřad

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Státní energetická inspekce

​Masarykovo náměstí 5

​586 01 Jihlava

​e-mail: eru@eru.cz

​tel.: 564 578 666

​web: www.eru.cz

​Na Františku 32

​110 15 Praha 1

​e-mail: posta@mpo.cz

​tel.: 224 851 111

​web: www.mpo.cz

​Gorazova 1969/24

​120 00 Praha 2

​e-mail: posta@sei.gov.cz

​tel.: 224 907 340

​web: www.cr-sei.cz

 

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní vyřizování stížností a státní dozor

  • Dozor v energetických odvětvích a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v elektroenergetice vykonává Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“, eru.cz). Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky a plynárenství u ERÚ, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

 

Na návrh spotřebitele rozhoduje spory:

  • plnění ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny
  • určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá nebo zanikl
  • poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb
Dodržování standardů

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2021

Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb.
Datum zveřejnění: 15. 3. 2022      

 Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 22, 24
 

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0 0 0
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0
7 lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu 0 0 0
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0 0 0
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0 0 0
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby 0 0 0
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0 0 0
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu 0 0 0
Celkem: 0 0 0

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Nastavení cookies
Povolit pouze nezbytné

Nastavení cookies