S plynem od nás jste v pohodě, jsme teplo Vašeho domova...

Vaše dotazy

Co potřebuji ke změně dodavatele?

K provedení změny dodavatele stačí z Vaší strany pouze podepsaná Smlouva o sdružených službách dodávky plynu, kterou sjednáme na základě Žádosti o smlouvu dle předem dohodnutých podmínek - vše ostatní vyřídíme za Vás.

Jak probíhá změna dodavatele?
 • Nejdříve s Vámi uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu – pracovníci Zákaznického oddělení Vás seznámí s veškerými informacemi, které souvisí s uzavřením Smlouvy s naší společností i s celým průběhem procesu změny dodavatele, který za Vás zajistíme na základě vyplněné Žádosti o smlouvu. Informace potřebné k vyplnění žádosti naleznete ve své stávající smlouvě nebo faktuře, dodatku ke smlouvě, popřípadě ve všeobecných obchodních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele.  
 • Na základě Plné moci pro zastupování, která je součástí Smlouvy, ukončíme stávající smluvní vztah se současným dodavatelem a podnikneme nezbytné kroky potřebné ke změně dodavatele. Provedeme tedy veškeré záležitosti týkající se přechodu k naší společnosti za Vás. S ohledem na dodržení podmínek ukončení Vaší stávající smlouvy a délku trvání výpovědní lhůty může přechod k naší společnosti trvat i několik měsíců.
 • Po úspěšném dokončení změny dodavatele Vás budeme informovat o termínu zahájení dodávky od naší společnosti písemnou formou. Společně s dopisem obdržíte informace s pokyny k hrazení zálohových plateb. 
Potřebujete změnit kontaktní údaje?

Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích.

Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EIC) a popis změny, kterou si přejete provést.

Jak uhradit zálohy nebo faktury?

Zálohy je možné hradit:

 • SIPO (SIPO umožňuje úhradu plateb za elektřinu, plyn, vodu, nájemné pojistné) – o jeho zřízení požádáte na České poště
 • Převodním příkazem – stačí zadat v bance nebo prostřednictvím online banking o zřízení trvalého příkazu
 • Složenkou na České poště (zpoplatněno ceníkem České pošty)

Platbu faktur je možno provést bankovním příkazem nebo složenkou.

Jak změnit zasílání přeplatku?

Pokud chcete změnit zasílání přeplatku na účet, stačí nahlásit číslo Vašeho účtu a to zasláním požadavku na e-mail plyn@quantumas.cz nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

 Změny lze také provádět osobně na našich Zákaznických kancelářích. Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EIC).

Kdy a jak obdržím přeplatek, který mám na faktuře?

Přeplatek odešleme k termínu splatnosti faktury a to formou, kterou máte uvedenu ve smlouvě nebo jsme se na ní společně dohodli:

 • poukázkou B od České pošty
 • přímo na Váš účet, který evidujeme u Vaší smlouvy

 

Jak mám uhradit nedoplatek ve faktuře?

Nedoplatek lze uhradit následujícímu způsoby:

 • v hotovosti v našich Zákaznických centrech
 • jednorázovým trvalým příkazem
 • přiloženou složenkou

Pokud jste zapomněli uhradit zálohu nebo fakturu včas, proveďte prosím úhradu co nejdříve. V případě, že od nás obdržíte upomínku, uhraďte tuto platbu pod variabilním symbolem uvedeným v upomínce.

Potřebujete změnit platbu SIPA na platbu trvalým příkazem nebo obráceně?
 • V případě, že platíte zálohy službou SIPO a požadujete změnu platby záloh na trvalý příkaz  u Vaší banky, stačí nám změnu nahlásit. Obdržíte od nás nový předpis záloh a poté zadáte trvalý příkaz ve své bance. O zrušení plateb SIPO se postaráme sami.
 • Pokud platíte zálohy trvalým příkazem a požadujete úhradu záloh službou SIPO, stačí nám nahlásit Vaše spojovací číslo SIPO a zrušit trvalý příkaz ve své bance.
 • Změnu provedeme na základě vyplněné a odeslané Žádosti o změnu údajů
Chcete změnit bankovní spojení?

Žádost pošlete na e-mail plyn@quantumas.cz nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně na našich Zákaznických kancelářích. Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EIC).

Na jaký účet mám platit?
 • bankovní spojení obdržíte v uvítacím dopise s přiloženým předpisem záloh
 • náš účet je také uveden v každé faktuře
Mám možnost navštívit poradenské centrum či prodejní kancelář?

Preferujete osobní kontakt a chcete obdržet více informací? Navštivte naše zákaznická centra na ulici Brněnská nebo Kostelní ve Vyškově či na naší pobočce v Třebíči. Poradíme jak stávajícím odběratelům ohledně jejich odběru, tak i potencionálním zákazníkům ohledně změny dodavatele energií a poskytneme Vám veškeré informace o našich službách.

Jak a kde požádat o mimořádnou fakturu?

V případě, že požadujete vystavení mimořádné fakturace pro Vaše odběrné místo, pak nám prosím zašlete požadavek na e-mail plyn@quantumas.cz nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích. Do požadavku nám, prosím, uveďte informace k odběrnému místu:

 • EIC kód
 • adresu odběrného místa
 • číslo měřidla (výrobní číslo elektroměru nebo plynoměru)
 • datum odečtu
 • stav měřidla

O mimořádnou fakturu lze požádat vždy k poslednímu dni v měsíci, až do pátého dne následujícího měsíce a je zpoplatněna poplatkem distributora a obchodníka.

Koupili jste dům nebo byt a potřebujete přepsat plyn?

K úspěšnému přepisu při stěhování je vždy zapotřebí dvou stran – Vaší a původního odběratele. K přepisu budete potřebovat:

 • předávací protokol nebo jinak oboustranně odsouhlasený stav plynoměru
 • Žádost o změnu zákazníka (přepis), kterou si zde můžete stáhnout a uložit do svého počítače nebo Vám ji můžeme zaslat e-mailem. Formuláře můžete případně vyplnit přímo na našich pobočkách, kde Vám s vyplněním rádi pomůžeme.

Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Jakmile zpracujeme doručené dokumenty, předáme novému zákazníkovi návrh Smlouvy. Jakmile bude Smlouva oboustranně podepsaná, obdrží nový zákazník uvítací dopis a rozpis záloh, původní zákazník obdrží ukončovací fakturu.

Změna odesílání faktur nebo daňových dokladů elektronicky

Potřebujete změnit zasílání faktur a daňových dokladů elektronicky? Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích. Po provedení změny Vám budeme veškeré doklady posílat elektronickou formou.

Máte dům nebo byt mimo distribuční území QUANTUM a chtěli by jste připojit a vyřídit vše najednou?

Nachází se odběrné místo na distribučním území společností GasNet, EG.D nebo Pražská plynárenská distribuce? I zde za Vás jednotlivé kroky k připojení Vašeho nového odběrného místa vyřídíme. Rádi Vás uvidíme v naší obchodní kanceláři na Brněnské nebo Kostelní ulici ve Vyškově nebo na naší pobočce v Třebíči. Zde můžete vyřídit jak požadavky týkající se distribuce, tak i uzavření smlouvy o Sdružených službách dodávky plynu. Od nás již odcházíte s konkrétními informacemi o stavu Vaší žádosti a o návazných krocích.

Pokud zrovna nejedete kolem, můžete vyplněné podklady zaslat e-mailem na adresu plyn@quantumas.cz. Budete potřebovat Žádost o smlouvu se společností QUANTUM, a.s. a Smlouvu o připojení od příslušného distributora (GasNet, EG.D nebo Pražská plynárenská distribuce). Pokud Smlouvu o připojení k distribuční soustavě nemáte, pracovnice zákaznického oddělení ji za Vás vyřídí s příslušným distributorem.

Na základě zaslaných dokumentů nebo při návštěvě našeho Zákaznického oddělení Vám bude vystavena:

 • Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – tuto Smlouvu Vám vystavíme na základě vyplněné Žádosti o uzavření smlouvy. Zároveň zadáme požadavek na montáž plynoměru u Vašeho distributora.

Při osazení plynoměru je nutné montérovi předložit kopii Zprávy o revizi plynového zařízení (revizní zpráva) a Zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu (tlaková zkouška).

 

Máte dům nebo byt na distribučním území QUANTUM a chtěli byste připojit a vyřídit vše najednou?

Pokud je odběrné místo na distribučním území QUANTUM vyřídíte vše pod jednou střechou. Rádi Vás uvidíme v naší obchodní kanceláři na Brněnské nebo Kostelní ulici ve Vyškově nebo na naší pobočce v Třebíči. Zde můžete vyřídit jak požadavky týkající se distribuce, tak i uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Od nás již odcházíte s konkrétním termínem montáže měřidla.

Pokud zrovna nejedete kolem, můžete vyplněné podklady zaslat e-mailem na adresu plyn@quantumas.cz. Budete potřebovat Žádost o smlouvuŽádost o připojení k lokální distribuční soustavě. Obě žádosti naleznete v sekci “Dokumenty”. 

Na základě zaslaných žádostí nebo při návštěvě našeho Zákaznického oddělení Vám budou postupně vystaveny následující dokumenty:

 • Smlouva o připojení k distribuční soustavě - tuto smlouvu uzavíráte se svým distributorem QUANTUM, a.s. 
 • Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - Smlouvu Vám vystavíme po doložení Smlouvy o připojení k lokální distribuční soustavě a Žádosti o smlouvu a vše ostatní vyřídíme s distributorem za Vás. Zároveň se s Vámi v tomto okamžiku dohodneme na termínu montáže plynoměru.

Při žádosti o připojení je nutné předložit Zprávu o revizi plynového zařízení (revizní zpráva)  a Zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu (tlaková zkouška).

Jak podat reklamaci nebo stížnost?

S jakoukoliv záležitostí, kterou s námi potřebujete vyřešit, se obracejte na naši Zákaznickou linku:

Potřebujete přepsat plyn po úmrtí?

V případě úmrtí původního zákazníka je třeba zajistit přepis smluv na energie na nového zákazníka. Velmi často se jedná o člena rodiny, který sdílel domácnost se zemřelým nebo o jiného blízkého příbuzného. Aby pro Vás byl tento krok co nejjednodušší, připravili jsme stručný návod, jak si s energiemi v této situaci poradit.

 K přepisu budete potřebovat následující dokumenty:

 • kopii úmrtního listu původního zákazníka
 • čestné prohlášení, na základě kterého provedeme ukončení smlouvy s původním zákazníkem a vypořádání zůstatku
 • Žádost o změnu zákazníka - kterou si můžete najít zde nebo Vám ji můžeme zaslat e-mailem

Formuláře můžete případně vyplnit přímo na našich pobočkách, kde Vám s vyplněním rádi pomůžeme.

Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Jakmile zpracujeme doručené dokumenty, předáme novému zákazníkovi návrh Smlouvy. Hned, jak bude Smlouva oboustranně podepsaná, obdrží nový zákazník uvítací dopis a rozpis záloh.

 Přeplatek či nedoplatek původního zákazníka bude vypořádán dle zadaných údajů na čestném prohlášení.

Jak ukončit Smlouvu po úmrtí zákazníka?

Pokud došlo k úmrtí zákazníka, může za něj ukončit odběr dodávky osoba, která hodnověrně prokáže úmrtí zákazníka. 

Ukončit smlouvu můžete prostřednictvím formuláře ​Žádost o ukončení smlouvy. K němu prosím doložte kopii úmrtního listu či jiného úředního dokumentu, ze kterého je patrné úmrtí i s datem.

 • V případě, že na odběrném místě již nebude odebírán plyn, bude smlouva ukončena a demontováno měřidlo. Stav plynoměru bude odečten distributorem na místě při odebrání plynoměru. Poté od nás obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, uveďte do žádosti telefonní číslo, dohodneme se na termínu demontáže společně. Oznámení o ukončení smlouvy a fakturu ukončeného odběru Vám zašleme na korespondenční adresu nebo e-mail, který uvedete v žádosti. Ukončení smlouvy je možné i v případě, kdy zatím neproběhlo nebo není dokončeno dědické řízení.
 • V případě pokračování odběru je nutné přepsat Smlouvu na nového zákazníka, viz. dotaz výše: Potřebujete přepsat plyn po úmrtí?
Byl mi demontován plynoměr a potřebuji obnovit dodávku, co mám dělat?

Pokud bylo odběrné místo odpojeno pro dluh, pak je před opětovným připojením nutné uhradit veškeré dlužné částky vůči společnosti QUANTUM, a.s., připojovací poplatek dle platného ceníku služeb příslušného distributora a předložit platnou revizní zprávu plynového zařízení včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky (tlaková zkouška musí být provedena v době odpojení). K opětovnému připojení je nutno mít uzavřenou smlouvu o dodávkách plynu.

Pokud byla demontáž měřidla provedena z jiných důvodů, pak tuto informaci uveďte do vyplněné Žádosti o smlouvu nebo do průvodního dopisu (e-mailu), který k nám zašlete.

Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Co potřebuji k vyřízení demontáže měřidla?

Nechcete-li Vaše odběrné místo nadále využívat, můžete ukončit smlouvu na odběr plynu. Na základě ukončení smlouvy je poté prováděna i demontáž měřidla.

Ukončit smlouvu můžete prostřednictvím formuláře ​Žádost o ukončení smlouvy. Stav měřidla bude odečten distributorem na místě při jeho odebrání. Poté od nás obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, uveďte do žádosti telefonní číslo, abychom s Vámi termín demontáže mohli dohodnout.

Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Požadujete změnit fakturační údaje nebo opravit adresu odběrného místa či nahlásit změnu trvalého bydliště?

Žádost pošlete e-mailem na plyn@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

 Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích.

Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EIC) a popis změny, kterou si přejete provést. Ke změně adresy odběrného místa je potřeba doložit doklady potřebné k identifikaci, doložení změny názvu, ulice, čísla domu (například doklad o přidělení čísla popisného nebo výpis z katastru nemovitostí).

Vdala jste se nebo potřebujete z jiného důvodu změnit příjmení?

Změnou příjmení nedochází ke změně zákazníka (přepisu stávající smlouvy) – stačí tedy zaslat doklady potřebné k identifikaci změny , např. oddací list u žen při provdání, u ostatních doklad o změně jména/ kopii matričního dokladu o změně příjmení (jiná změna jména).

Požadavek nám zašlete na e-mail plyn@quantumas.cz nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

 Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických centrech. Do požadavku nám, prosím, uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EIC).

Nejde mi plyn

Zkontrolujte celou cestu plynu od hlavního uzávěru plynu po spotřebič, zda není uzavřen některý uzávěr, nechte zkontrolovat regulátor tlaku plynu (místně příslušný odborný pracovník, servisní technik), v případě zjištění závady na plynoměru volejte na nepřetržitou havarijní službu QUANTUM, a.s. – tel. +420 517 333 800.

Špatně mi hoří sporák, kotel, plameny jsou žluté až červené, případně kouří

U kotle a ohřívače vody svěřte řešení autorizovanému servisnímu technikovi. U sporáku vyčistěte plynový hořák od hrubých nečistot, seřízení spotřebiče, nastavení poměru plynu a vzduchu ponechejte na odborníkovi. Čistý a správně seřízený hořák má jasně modrý zřetelně ohraničený plamen. Nesprávně seřízený hořák s nedostatkem vzduchu má nižší teplotu, produkuje nečistoty a plápolavý plamen má žlutou až červenou barvu, tento projev je způsoben nedostatečným přísunem vzduchu ke spalování. V takovém případě nejde o závadu způsobenou kvalitou plynu, jde o nedostatek kyslíku při hoření. V přiložených obrázcích jsou příklady správného a nesprávného seřízení hořáku.

 

 

 

Co je „moje“ a co „plynáren“
 • odběrné plynové zařízení – hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku, všechny ostatní uzávěry, domovní plynovod od HUP po spotřebič i spotřebiče jsou majetkem každého zákazníka
 • plynovodní řady (potrubí) v dané obci a plynoměry jako obchodní měřidla mezi zákazníkem a plynárenskou společností jsou majetkem „Plynárny“ – distribuční plynárenské společnosti
 • každý subjekt je povinen se o „své“ zařízení řádně starat
Cítím silný zápach plynu

Okamžitě zkontrolovat všechny možné zdroje úniku – všechny uzávěry, šroubení a podobně, následně zavřít uzávěry plynu. Kontrola těsnosti se provádí pěnotvorným roztokem, např. mýdlovou nebo jarovou vodou. Nikdy nezkoušejte úniky a netěsnosti plamenem, zapalovačem a podobně!  Pokud je únik na zařízení plynáren okamžitě volat havarijní službu. V případě úniku na vlastním zařízení, zavřít uzávěr plynu, zavolat odbornou firmu a únik nechat odstranit. 

Pozn. Jednou až dvakrát do roka, hlavně před topnou sezónou provádí distributor plynu pro snadné odhalení i těch nejmenších úniků zvýšenou odorizaci soustavy, z toho důvodu, především před zimním obdobím, bývá zápach plynu cítit více než je obvyklé. 

Nejde mi kotel nebo ohřívač vody

Zkontrolovat cestu plynu od hlavního uzávěru až po uzávěr na spotřebiči, pokud je cesta průchozí volat autorizovaného servisního technika. Návštěvu servisního technika sjednejte včas, nejlépe v termínu před zahájením topné sezóny. Servis plynových zařízení je sezónní činnost, v průběhu topné sezóny jsou servisní technici extrémně vytížení a zajištění okamžitého servisu se nemusí podařit.

Proč plyn páchne
 • zemní plyn dodávaný do ČR nemá prakticky žádný zápach
 • aby bylo zabráněno nebezpečí požáru, či výbuchu při případném úniku plynu, provádí se odorizace
 • přidání ostře páchnoucích látek tak umožní výskyt plynu odhalit prostým čichem
 • jako odoranty se převážně používají sirné sloučeniny

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Nastavení cookies
Povolit pouze nezbytné

Nastavení cookies