S elektřinou od QAUNTUM máte zelenou, máte energii, kterou potřebujete!

Vaše dotazy

Co potřebuji ke změně dodavatele?

K provedení změny dodavatele stačí z Vaší strany pouze podepsaná smlouva o Sdružených službách dodávky elektřiny, kterou sjednáme na základě Žádosti o uzavření smlouvy dle předem dohodnutých podmínek – vše ostatní vyřídíme za Vás.

Jak probíhá změna dodavatele?
 • Nejdříve s Vámi uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny– pracovníci Zákaznického oddělení Vás seznámí s veškerými informacemi, které souvisí s uzavřením Smlouvy s naší společností i s celým průběhem procesu změny dodavatele, který za Vás zajistíme na základě vyplněné Žádosti o uzavření smlouvy. Informace potřebné k vyplnění žádosti naleznete ve své stávající smlouvě nebo faktuře, dodatku ke smlouvě, popřípadě ve všeobecných obchodních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele.  
 • Na základě Plné moci pro zastupování, která je součástí smlouvy, ukončíme stávající smluvní vztah se současným dodavatelem a podnikneme nezbytné kroky potřebné ke změně dodavatele. Provedeme tedy veškeré záležitosti týkající se přechodu k naší společnosti za Vás. S ohledem na dodržení podmínek ukončení Vaší stávající smlouvy a délku trvání výpovědní lhůty může přechod k naší společnosti trvat i několik měsíců.
 • Po úspěšném dokončení změny dodavatele Vás budeme informovat o termínu zahájení dodávky od naší společnosti písemnou formou. Společně s dopisem obdržíte informace s pokyny k hrazení zálohových plateb. 
Jak uhradit zálohy nebo faktury?

Zálohy je možné hradit:

 • SIPO (SIPO umožňuje úhradu plateb za elektřinu, plyn, vodu, nájemné pojistné) – o jeho zřízení požádáte na České poště
 • Převodním příkazem – stačí zadat v bance nebo prostřednictvím online banking o zřízení trvalého příkazu
 • Složenkou na České poště (zpoplatněno ceníkem České pošty)

Platbu faktur je možno provést bankovním příkazem nebo složenkou.

Na jaký účet mám platit?
 • bankovní spojení obdržíte v uvítacím dopisu s přiloženým předpisem záloh
 • náš účet je také uveden v každé faktuře
Mám možnost navštívit poradenské centrum či prodejní kancelář?

Preferujete osobní kontakt a chcete obdržet více informací? Navštivte naše zákaznická centra na ulici Brněnská nebo Kostelní ve Vyškově či na naší pobočce v Třebíči. Poradíme jak stávajícím odběratelům ohledně jejich odběru, tak i potencionálním zákazníkům ohledně změny dodavatele energií a poskytneme Vám veškeré informace o našich službách.

Chcete změnit bankovní spojení?

Žádost pošlete na e-mail elektrina@quantumas.cz nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích. Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EAN).

Změna odesílání faktur nebo daňových dokladů elektronicky

Potřebujete změnit zasílání faktur a daňových dokladů elektronicky? Žádost pošlete e-mailem na elekrina@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích. Po provedení změny Vám budeme veškeré doklady posílat elektronickou formou.

Potřebujete změnit kontaktní údaje?

Žádost pošlete e-mailem na elektrina@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích.

Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EAN) a popis změny, kterou si přejete provést.

Kdy a jak obdržím přeplatek, který mám na faktuře?

Přeplatek odešleme k termínu splatnosti faktury. A bude odeslán formou, kterou máte uvedenu ve smlouvě nebo jsme se na ní společně dohodli.

 • poukázkou B od České pošty
 • přímo na Váš účet, který evidujeme u Vaší smlouvy
Jak mám uhradit nedoplatek ve faktuře?

Nedoplatek lze uhradit následujícímu způsoby:

 • v hotovosti na našich obchodních kancelářích
 • jednorázovým trvalým příkazemp
 • přiloženou složenkou

Pokud jste zapomněli uhradit zálohu nebo fakturu včas, proveďte prosím úhradu co nejdříve. V případě, že od nás obdržíte upomínku, uhraďte tuto platbu pod variabilním symbolem uvedeným v upomínce.

Potřebujete přepsat elektřinu po úmrtí?

V případě úmrtí původního zákazníka je třeba zajistit přepis smluv na energie na nového zákazníka. Velmi často se jedná o člena rodiny, který sdílel domácnost se zemřelým nebo o jiného blízkého příbuzného. Aby pro Vás byl tento krok co nejjednodušší, připravili jsme stručný návod, jak si s energiemi v této situaci poradit.

 K přepisu budete potřebovat následující dokumenty:

 • kopii úmrtního listu původního zákazníka
 • čestné prohlášení, na základě kterého provedeme ukončení smlouvy s původním zákazníkem a vypořádání zůstatku
 • Žádost o změnu zákazníka - kterou naleznete zde nebo Vám ji můžeme zaslat e-mailem

Formuláře můžete případně vyplnit přímo na našich pobočkách, kde Vám s vyplněním rádi pomůžeme.

Žádost pošlete e-mailem na elektrina@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Jakmile zpracujeme doručené dokumenty, předáme novému zákazníkovi návrh smlouvy. Hned, jak bude smlouva oboustranně podepsaná, obdrží nový zákazník uvítací dopis a rozpis záloh.

Přeplatek či nedoplatek původního zákazníka bude vypořádán dle zadaných údajů na čestném prohlášení.

Potřebujete změnit platbu SIPA na platbu trvalým příkazem nebo obráceně?
 • V případě, že platíte zálohy službou SIPO a požadujete změnu platby záloh na trvalý příkaz  u Vaší banky, stačí nám změnu nahlásit. Obdržíte od nás nový předpis záloh a poté zadáte trvalý příkaz ve své bance. O zrušení plateb SIPO se postaráme sami.
 • Pokud platíte zálohy trvalým příkazem a požadujete úhrad záloh službou SIPO, stačí nám nahlásit Vaše spojovací číslo SIPO a zrušit trvalý příkaz ve své bance.
 • Změnu provedeme na základě vyplněné a odeslané Žádosti o změnu údajů.
Jak a kde požádat o mimořádnou fakturu?

V případě, že požadujete vystavení mimořádné fakturace pro Vaše odběrné místo, pak nám prosím zašlete požadavek na e-mail elektrina@quantumas.cz nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích. Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu:

 • EAN kód
 • Adresu odběrného místa
 • Číslo měřidla (výrobní číslo elektroměru nebo plynoměru)
 • Datum odečtu
 • Stav měřidla

O mimořádnou fakturu lze požádat vždy k poslednímu dni v měsíci, až do pátého dne následujícího měsíce a je zpoplatněna poplatkem distributora a obchodníka.

Co potřebuji k vyřízení demontáže měřidla?

Nechcete-li Vaše odběrné místo nadále využívat, můžete ukončit smlouvu na odběr elektrické energie. Na základě ukončení smlouvy je poté prováděna i demontáž měřidla.

Ukončit smlouvu můžete prostřednictvím formuláře ​Žádost o ukončení smlouvy. Stav měřidla bude odečten distributorem na místě při jeho odebrání. Poté od nás obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, uveďte do žádosti telefonní číslo, abychom s Vámi termín demontáže mohli dohodnout.

Žádost pošlete e-mailem na elektrina@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Jak podat reklamaci nebo stížnost?

S jakoukoliv záležitostí, kterou s námi potřebujete vyřešit, se obracejte na naši Zákaznickou linku:

Jak ukončit Smlouvu po úmrtí zákazníka?

Pokud došlo k úmrtí zákazníka, může za něj ukončit odběr dodávky osoba, která hodnověrně prokáže úmrtí zákazníka. 

Ukončit smlouvu můžete prostřednictvím formuláře ​Žádost o ukončení smlouvy. K němu prosím doložte kopii úmrtního listu či jiného úředního dokumentu, ze kterého je patrné úmrtí i s datem.

 • V případě, že na odběrném místě již nebude odebírána elektřina, bude smlouva ukončena a demontováno měřidlo. Stav elektroměru bude odečten distributorem na místě při odebrání elektroměru. Poté od nás obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, uveďte do žádosti telefonní číslo, dohodneme se na termínu demontáže společně. Oznámení o ukončení smlouvy a fakturu ukončeného odběru Vám zašleme na korespondenční adresu nebo e-mail, který uvedete v žádosti. Ukončení smlouvy je možné i v případě, kdy zatím neproběhlo nebo není dokončeno dědické řízení.
 • V případě pokračování odběru je nutné přepsat Smlouvu na nového zákazníka, viz. dotaz výše: Potřebujete přepsat plyn po úmrtí?
Požadujete změnit fakturační údaje nebo opravit adresu odběrného místa či nahlásit změnu trvalého bydliště?

Žádost pošlete e-mailem na elektrina@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

 Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických kancelářích.

Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EAN) a popis změny, kterou si přejete provést. Ke změně adresy odběrného místa je potřeba doložit doklady potřebné k identifikaci, doložení změny názvu, ulice, čísla domu (například doklad o přidělení čísla popisného nebo výpis z katastru nemovitostí).

Koupili jste dům nebo byt a potřebujete přepsat elektřinu?

K úspěšnému přepisu při stěhování je vždy zapotřebí dvou stran – Vaší a původního odběratele. K přepisu budete potřebovat:

 • předávací protokol nebo jinak oboustranně odsouhlasený stav plynoměru
 • Žádost o změnu zákazníka (přepis), kterou si zde můžete stáhnout a uložit do svého počítače nebo Vám ji můžeme zaslat e-mailem. Formuláře můžete případně vyplnit přímo na našich pobočkách, kde Vám s vyplněním rádi pomůžeme.

Žádost pošlete e-mailem na elektrina@quantumas.cz  nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Jakmile zpracujeme doručené dokumenty, předáme novému zákazníkovi návrh Smlouvy. Jakmile bude Smlouva oboustranně podepsaná, obdrží nový zákazník uvítací dopis a rozpis záloh, původní zákazník obdrží ukončovací fakturu.

Vdala jste se nebo potřebujete z jiného důvodu změnit příjmení?

Změnou příjmení nedochází ke změně zákazníka (přepisu stávající smlouvy) – stačí tedy zaslat doklady potřebné k identifikaci změny , např. oddací list u žen při provdání, u ostatních doklad o změně jména/ kopii matričního dokladu o změně příjmení (jiná změna jména).

Požadavek nám zašlete na e-mail elektrina@quantumas.cz, nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

Změny lze také provádět osobně v našich Zákaznických centrech. Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EAN).

Jak změnit zasílání přeplatku?

Pokud chcete změnit zasílání přeplatku na účet, stačí nahlásit číslo Vašeho účtu a to zasláním požadavku na e-mail elektrina@quantumas.cz, nebo korespondenčně na adresu QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov.

 Změny lze také provádět osobně na našich Zákaznických kancelářích. Do požadavku nám prosím uveďte informace k odběrnému místu, kde změnu požadujete (zákaznické číslo, variabilní symbol plateb, datum narození, EAN).

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Nastavení cookies
Povolit pouze nezbytné

Nastavení cookies